ÚVOD  O INKLUZI  MÉDIA  SPOTY


Připravovaný dokumentární film Marka Tichého přináší objektivní pohled na současné pojetí inkluze v České republice. Projekt vzniká ve spolupráci s Pedagogickou komorou, z. s. Odborným konzultantem je předseda Asociace speciálních pedagogů ČR Mgr. Martin Odehnal.

Z inkluze se stala ideologie. Postižené děti jsou přednostně zařazovány do běžných základních škol, často i s takovým postižením, které jim neumožňuje dobře se zapojit do vzdělávacího procesu. Zarážející je, že se při zavádění inkluze nedbalo na varování odborníků, ani se nehledala inspirace v zahraničí, kde inkluze probíhá již dlouhá léta. Plošná inkluze zasadila další těžkou ránu českému základnímu školství. Pokud se situace nebude řešit, dojde zakrátko k tomu, že talentovanější děti odejdou na víceletá gymnázia, děti bohatších rodičů do soukromých škol a ve školách běžných pak zůstanou jen děti chudé a děti postižené. Ovšem bez speciálních pedagogů, kteří by se jim mohli individuálně věnovat.

Nutná je tedy neodkladná reforma inkluze, stejně jako informování o tom, co inkluze dětem přinesla.

NOVINKY
- Dokončen spot č. 40
- Byly doplněny odkazy na desítky novinových článků o inkluzi
- V Učitelských novinách vyšel rozhovor s autorem projektu Markem Tichým